CARICC guramasy bilen duşuşyk

2023-nji ýylyň 14-nji martynda CARICC bilen Merkezi Aziýa döwletleri  BMG-niň Neşe serişdeler boýunça komissiýasynyň 66-njy mejlisiniň çäklerinde ugurdaş çäre geçirdiler. Türkmen tarapyndan bu çärä Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda CARICC-iň çäklerindäki başlangyçlar, ýetilen sepgitler we öňde duran wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.